Warning: Use of undefined constant HTTP_USER_AGENT - assumed 'HTTP_USER_AGENT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/airx8376/public_html/wp-content/themes/bridge/header.php on line 1
Ventilatieverslag - Ventilatieprestatieverslag door AirX
Ventilatieverslag - Ventilatieprestatieverslag door AirX
AirX is een adviesbureau met focus op ventilatie. U kan bij ons terecht voor al uw ventilatievragen, inregelingen, meetrapporten, analyse van bestaande ventilatiesystemen, blowerdoortesten en niet-residentiële luchtgroepen.
ventilatieverslaggeving, blowerdoortest, ventilatiespecialist, ventilatievoorontwerp, komfovent, swegon, ventilatie consult, epeil, epb, iv produkt, systemair, inregelingen
15431
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15431,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1,mkb-desktop,mkb-version-1-5-1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
Verzeker jezelf van gezonde binnenlucht. Laat je ventilatiesysteem inregelen en opmeten door een Air Expert.

AirX is een gecertificeerd ventilatieverslaggever en begeleidt u van bij de ontwerpfase tot de opmeting en inregeling van de geïnstalleerde installatie.

AirX is geen installateur en kan daarom volledig merkonafhankelijk werken, alsook de uitgevoerde werken eerlijk beoordelen. Wij streven naar een optimale ventilatie-installatie en geven de aanzet naar een gezond binnenluchtklimaat, de Indoor Air Quality van uw woning. Het is belangrijk de ventilatieverslaggeving te laten uitvoeren door mensen met ervaring in de ventilatiewereld. Deze ervaring hebben wij opgedaan bij verschillende grote internationale spelers in de HVAC-wereld. Dankzij onze marktkennis kunnen wij u ook loodsen door de verschillende technieken (platenwisselaar / warmtewielen) en u de voor- en nadelen ervan uitleggen.

AirX is een gecertificeerd ventilatieverslaggever en begeleidt u van bij de ontwerpfase tot de opmeting en inregeling van de geïnstalleerde installatie.

AirX is geen installateur en kan daarom volledig merkonafhankelijk werken, alsook de uitgevoerde werken eerlijk beoordelen. Wij streven naar een optimale ventilatie-installatie en geven de aanzet naar een gezond binnenluchtklimaat, de Indoor Air Quality van uw woning. Het is belangrijk de ventilatieverslaggeving te laten uitvoeren door mensen met ervaring in de ventilatiewereld. Deze ervaring hebben wij opgedaan bij verschillende grote internationale spelers in de HVAC-wereld. Dankzij onze marktkennis kunnen wij u ook loodsen door de verschillende technieken (platenwisselaar / warmtewielen) en u de voor- en nadelen ervan uitleggen.

Waarom moet er nu een ventilatieverslaggever aan te pas komen?

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen.

Dit is van toepassing op nieuwbouw en energetische renovaties. Dat is een verbouwing waarbij minstens 75% van de muren, de vloer en het dak geïsoleerd wordt en waarbij de verwarmingsketel vervangen wordt.

Het integreren van ventilatie is intussen meer dan 10 jaar verplicht binnen de EPB-regelgeving. Uit recente studies blijkt dat ventilatie-installaties niet altijd correct werden geplaatst, alsook niet correct werden afgesteld en al helemaal niet worden onderhouden, waardoor ze dus hun doel missen. Om deze reden werd enkele jaren geleden de opmaak van een nieuwe norm opgestart,  STS P 73-1 ‘Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen’. De STS 73-1 heeft betrekking op prestatiecriteria voor het ontwerpen van ventilatiesystemen in woningen en woongebouwen en het opstellen van een verslag over de kenmerken en prestaties van de bedoelde ventilatiesystemen.

Op 1 januari 2016 werd deze STS geïntegreerd in de EPB-regelgeving. Voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties van woongebouwen is sindsdien een ventilatievoorontwerp bij de startverklaring en een ventilatieprestatieverslag bij de EPB-aangifte verplicht. Dit alles opgevolgd binnen een kwaliteitskader.

Het Vlaams Gewest zet met het wettelijk verplichte Kwaliteitskader rond Ventilatie in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen. Het Kader wordt gedefinieerd door het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2015  en door de eengemaakte technische specificaties STS P 73-1 ‘Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen’ van de FOD Economie.

BCCA (Belgian Construction Certfication Association) vzw is een geaccrediteerde certificatie-instelling, die het Kwaliteitskader Ventilatie organiseert. Hiermee streeft BCCA vzw naar transparantie en betrouwbare informatie over ventilatie-installaties. BCCA kwalificeert ventilatieverslaggevers op basis van een theoretische toets en praktische test voor mechanische ventilatie. Alleen erkende verslaggevers mogen een ventilatievoorontwerp indienen en een ventilatieprestatieverslag opmaken.

BCCA vzw stelt een webapplicatie ter beschikking van de erkende verslaggevers waar de dossiers worden aangemeld en waar de ventilatievoorontwerpen en ventilatieprestatieverslagen worden opgeladen in een databank.

BCCA voert ook controles uit op de meetresulaten van de metingen ter plaatse. Zo kan het zijn dat er na de inregeling en opmeting van het ventilatiesysteem een controleur langskomt die alle opgegeven debieten controleert.

Het prestatieverslag wordt dan ook opgeladen in het ventilatiedossier zodat het dossier kan afgerond worden. De afgesloten dossiers worden dan gecontroleerd en 5 werkdagen later gepubliceerd.

Uw ventilatiesysteem heeft invloed op uw energieverbruik en Indoor Air Quality, pak het van in het begin dus goed aan en werk samen met een Air Expert. Maak vandaag nog een afspraak met onze dienst.

Terminologie

Als bouwheer krijgt u in eerste fase Het ventilatievoorontwerp (VVO). Dit is een plan waarop alle pulsie- en extractie punten zijn aangeduid en een voorstel wordt uitgewerkt voor uw kanaalnetwerk, dit met de nodige expertise, zodat u geen overlast zal hebben van lawaai afkomstig van een te hoge luchtsnelheid, of van een tochtgevoel doorheen uw woning. Er wordt ook een berekening gemaakt van het nodige debiet, met een duidelijk overzicht van hoe we tot deze berekende resultaten gekomen zijn.  Zo krijgt u een overzicht van de volledige ventilatie-installatie en kan er van in het begin rekening worden gehouden met de plaatsing van de unit en de verschillende componenten. Dit ventilatievoorontwerp heeft de EPB-verslaggever nodig om uw EPB-aangifte op te maken.

Het ventilatievoorontwerp (VVO) moet beschikbaar zijn vóór de EPB-startverklaring wordt ingediend. Op het ventilatievoorontwerp moet je alles terugvinden over het te kiezen ventilatiesysteem en over de impact die het op je ruimtes zal hebben, zodat de Architect hier rekening mee kan houden. Er wordt een voorstel gedaan voor een kanaalnetwerk, vakkundig berekend met de vermelding van de diameters en de plaats van de ventielen.

De laatste fase is de opmeting van de geïnstalleerde installatie en controle van de uitgevoerde werken. Het lijkt ons logisch dat dit gebeurt door een andere partij dan de installateur. Tijdens de opmetingen regelen wij indien nodig de installatie verder in en overlopen we de instellingen van de unit. Bij de oplevering van de ventilatie-installatie krijgt u een ventilatieprestatieverslag, dat dan moet worden toegevoegd aan de EPB-aangifte.

Het ventilatieprestatieverslag kan dan vergeleken worden met de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) en het ventilatievoorontwerp, om te controleren of de ventilatie-installatie voldoet aan de gestelde eisen van de bouwheer en/of architect.

Een  ventilatieprestatiesverslag (VPV) van de erkende ventilatieverslaggever: zo kan u controleren of de ventilatie-installatie voldoet aan de prestatie-eisen, zoals vastgelegd in de ventilatieontwerpspecificaties. Het is aan te raden deze door een derde partij te laten doen en niet door de installateur zelf omdat deze anders zijn eigen werk keurt. Dit verslag wordt toegevoegd aan het EPB-dossier.
Tips voor een vlotte inregeling en opmeting
Ventielen minstens 30cm van de muur. Voor slaapkamers minstens 75cm zodat er later voldoende ruimte is voor een eventuele kleerkast.
Vergeet zeker geen sifon te voorzien in de condensafvoer.
Zorg ervoor dat alle ventielen meetbaar zijn.
Vraag een offerte aan